Thumbnail
ดูฤกษ์แต่งงานปีมะเส็ง2556
January 23, 2013
    สำหรับท่านที่กำลังมองหาฤกษ์แต่งงาน สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือ ‘ฤกษ์แต่งงาน’ วันนี้ Cici เก็บข้อมูลเอาฤกษ์แต่งงานของทั้งปี 2556 ช่วงเวลาไหนที่เหมาะจะสละโสดบ้างน้า..

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคม ปี2556 ฤกษ์ดี-ฤกษ์มงคล วันที่ 25,30

ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์ ปี2556 ฤกษ์ดี-ฤกษ์มงคล วันที่ 1,2,9

ฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม ปี2556 ฤกษ์ดี-ฤกษ์มงคล วันที่ 16,22,9

ฤกษ์แต่งงานเดือนเมษายน ปี2556 ฤกษ์ดี-ฤกษ์มงคล วันที่ 5,6

ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤษภาคม ปี2556 ฤกษ์ดี-ฤกษ์มงคล วันที่ 12,16,19

ฤกษ์แต่งงานเดือนมิถุนายน ปี2556 ฤกษ์ดี-ฤกษ์มงคล วันที่ 3,6,8

ฤกษ์แต่งงานเดือนกรกฎาคม ปี2556 ฤกษ์ดี-ฤกษ์มงคล วันที่ 13,19,21

ฤกษ์แต่งงานเดือนสิงหาคม ปี2556 ฤกษ์ดี-ฤกษ์มงคล วันที่ 4,9,11,26

ฤกษ์แต่งงานเดือนกันยายน ปี2556 ฤกษ์ดี-ฤกษ์มงคล วันที่ 8,15

ฤกษ์แต่งงานเดือนตุลาคม ปี2556 ฤกษ์ดี-ฤกษ์มงคล ไม่มี

ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤศจิกายน ปี2556 ฤกษ์ดี-ฤกษ์มงคล วันที่ 8,10,17,23

ฤกษ์แต่งงานเดือนธันวาคม ปี2556 ฤกษ์ดี-ฤกษ์มงคล ไม่มี

 

    อย่างไรก็ตามวิธีให้ฤกษ์ในวันนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุด จะต้องมี ‘ฤกษ์มอบห้อง’ ซึ่งในตำราเรียกว่า “ฤกษ์แมลงปอ” (ฤกษ์ส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาว) ถ้าวันแต่งงานไม่มีฤกษ์มอบห้อง เจ้าบ่าวต้องนอนเฝ้าหอ นี่เป็นประเพณีโบราณที่สุดแล้วค่ะ ซึ่งจะกำหนดฤกษ์มอบห้องไว้ตายตัว ในตำราว่าถ้าเป็นวันข้างขึ้น ต้องขึ้น 7 ค่ำ ขึ้น 10 ค่ำ ขึ้น 13 ค่ำ ถ้าเป็นข้างแรมกำหนดไว้ แรม 4 ค่ำ แรม 8 ค่ำ แรม 10 ค่ำ และแรม 14 ค่ำ ส่วนประเพณีไทยโบราณจะให้แต่งงานในเดือนคู่ เช่น เดือนยี่ เดือนสี่ เดือนหก เดือนแปด เดือนสิบสอง และเดือนเก้าได้ค่ะ